Meeting Register Page

Forum on Natural Hazards and Disasters/Forum för naturkatastrofer
The Forum on Natural Hazards and Disasters is arranged by CNDS and serves as a meeting place for societal actors with an interest in reducing the risks and consequences of natural hazards and disasters. The purpose is to strengthen knowledge sharing, stimulate dialogue, and improve interaction between academics, practitioners, and decision makers working with disasters. The long-term goal is to create an arena for the exchange of knowledge in order to strengthen disaster research in Sweden.

Forum för naturkatastrofer är en återkommande mötesplats som arrangeras av CNDS för aktörer som är intresserade av att minska riskerna för och konsekvenserna av naturkatastrofer och naturolyckor. Syftet är att stärka kunskapsutbyte, dialog och förbättra kontakter mellan akademiker, praktiker och beslutsfattare som arbetar med frågorna och det långsiktiga målet är att skapa en bestående arena för kunskapsutbyte inom naturkatastrofforskningen i Sverige.

Oct 12, 2021 09:30 AM in Stockholm

Loading
* Required information