webinar register page

Symmetrier i naturen
Symmetrier är något som finns överallt och verkar vara något som människor uppskattar och finner vackert. Symmetrier finns också överallt inom naturvetenskapen, och speciellt inom fysiken och kemin. Lär dig mer om symmetrier både i naturen och i kulturen, och också om vilken roll de spelar inom den moderna fysiken och kemin.

Föreläsningen är en av flera i en serie av öppna populärvetenskapliga föreläsningar riktade till en intresserad allmänhet som ges av institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Jun 16, 2020 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Camilla Thulin.