webinar register page

Medicinsk fysik - Kopplingen mellan en röntgenbild från en Covid-19-patient till Einsteins nobelpris
Föreläsningen är en av flera i en serie av öppna populärvetenskapliga föreläsningar riktade till en intresserad allmänhet som ges av institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

May 26, 2020 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Camilla Thulin.