webinar register page

Atomkärnor – kraft och energi
Föreläsningen är en av flera i en serie av öppna populärvetenskapliga föreläsningar riktade till en intresserad allmänhet som ges av institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Jun 2, 2020 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Cecilia Gustavsson
Universitetslektor i tillämpad kärnfysik @Uppsala Universitet
Cecilia Gustavsson är universitetslektor i tillämpad kärnfysik och excellent lärare.