webinar register page

Fråga en forskare
Delta i webinariet och ställ frågor om fysik och astronomi till en panel av forskare vid Uppsala universitet. I panelen sitter Bengt Edvardsson, Rebecca Lodin och Andreas Lindblad. Det går naturligtvis bra att delta utan att ställa en egen fråga!

Frågestunden är en av flera i en serie av öppna populärvetenskapliga föreläsningar riktade till en intresserad allmänhet som ges av Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Jun 9, 2020 02:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Camilla Thulin.